Update verontreiniging drinkwater Vlaardingen

10 november 2017 - Vanmorgen heeft locatie Uitzicht contact gehad met waterbedrijf Evides. Evides doet er alles aan om de vervuiling in het leidingnet in Vlaardingen op te lossen. Het is op dit moment helaas nog niet mogelijk om aan te geven wanneer de maatregelen kunnen worden opgeheven. Daarom blijven de maatregelen zoals die genomen zijn, van kracht.

Mocht het drinkwater weer bruikbaar zijn, dan zal Evides dit op allerlei manieren communiceren richting de inwoners van Vlaardingen. Op dat moment zullen de door Uitzicht getroffen maatregelen worden opgeheven.

Meer informatie en de actuele stand van zaken kunt u vinden op www.evides.nl. Voor vragen over de situatie en getroffen maatregelen in locatie Uitzicht kunt u tijdens kantooruren terecht bij het servicepunt van Uitzicht, telefoonnummer 010 – 474 17 55.