Uitbreiding Huiskamer GGZ Uitzicht

Sinds mei dit jaar wordt in Uitzicht dagopvang geboden aan de bewoners van de afdeling GGZ. In de vernieuwde huiskamer is vijf dagen per week opvang van 10:00 tot 17:30 uur.
Er wordt een gevarieerd programma aangeboden dat het welzijn van onze bewoners bevordert. Zo beginnen we onze dag met een heerlijk kopje koffie, thee en vervolgen daarna met een activiteit. Dit kan variëren van koken, geheugentraining en wandelen tot sportieve activiteiten zoals kegelen en dergelijke.

Tweewekelijks komt de pastoraal werker de maaltijd in de groep afsluiten waarbij de bewoners ook een meditatie krijgen aangeboden. Ook eten we in het restaurant waarbij we de keuze hebben uit twee heerlijke menu’s. We genieten van de gezelligheid met elkaar en het is waar: zien eten, doet eten.

De activiteitenbegeleider bezoekt twee keer per week bewoners die daarvoor zijn geïndiceerd. Dit verstevigt de band en het welbevinden van deze bewoners. In de middag drinken we koffie en thee met elkaar en hebben we opnieuw een activiteit met elkaar. We besluiten de dag met de broodmaaltijd. Hierin heeft elke bewoner zijn of haar eigen taak. Zo dekt iemand de tafel en na de maaltijd wordt deze weer afgeruimd. Ook de afwas en het opruimen wordt gezamenlijk gedaan.

We merken aan onze bewoners dat zij veel baat hebben bij deze dagstructuur. Het biedt houvast en de onderlinge sfeer is goed. Zo is er ruimte voor een grapje maar ook voor een serieus gesprek. We leren elkaar goed kennen en houden rekening met elkaars mogelijkheden.
De activiteitenbegeleider observeert en rapporteert dagelijks op het algehele welbevinden van de bewoners. Hierdoor krijgen we een beeld van hoe de bewoner is en wat hij of zij nodig heeft.
Ook hebben de activiteitenbegeleider en het verzorgend personeel dagelijks contact over het welbevinden van de bewoners.