Informatiebijeenkomst herontwikkeling Marnixflat

Op dinsdag 27 juni jl. hield Cedrah een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van de Marnixflat te Goes. Aanleiding van deze bijeenkomst zijn de uitkomsten van het onlangs uitgevoerde woonbehoefteonderzoek onder de 55-plussers van de Gereformeerde Gemeenten van Goes.

’s Middags werden de huidige bewoners als eerste betrokken bij deze uitkomsten.
‘s Avonds was de bijeenkomst bedoeld voor de mensen die de enquête hebben ingevuld of geïnteresseerd zijn in het wonen in de Marnixflat.

  

Tijdens beide bijeenkomsten is stilgestaan bij de resultaten van het marktonderzoek, waaruit is gebleken dat er een aanwijsbare vraag is naar nieuwe appartementen op de huidige locatie van de Marnixflat. Uit het onderzoek komt naar voren dat toekomstige klanten met name behoefte hebben aan appartementen van 75 m2 tot 100 m2. Daarnaast vindt een groot aantal van de geïnteresseerde respondenten het op korte afstand wonen van de kerk erg belangrijk. Dit geldt ook voor identiteitsgebonden zaken en een ‘herkenbare’ sfeer.’ Opvallend is dat ook bemiddelde senioren interesse hebben in een appartement in de nieuwe Marnixflat.

De volgende stap is het inrichten van een projectorganisatie die een projectplan maakt. Daarnaast gaat een aantal bewoners deelnemen in de klankbordgroep, die meedenkt tijdens het gehele traject.