Opening vernieuwde KSW afdeling en onthulling waarborgzegel

“Oooh… wat prachtig.” “Het lijkt wel of we buiten lopen” enthousiaste uitroepen klinken over de gangen van de Kleinschalig Wonen afdeling van Beth-San. Zojuist is de verbouwde KSW afdeling feestelijk geopend en deze wordt nu bewonderd door cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers en belangstellenden.

Vorig jaar is er hard verbouwd op de derde etage van Beth-San. Drie Verzorgd Wonen appartementen zijn, in verband met de door het zorgkantoor extra toegekende BOPZ plaatsen, omgebouwd tot zes woon-slaapkamers voor cliënten van Kleinschalig Wonen. Met de verbouwing van Kleinschalig Wonen is er ook gekeken naar de optimalisering van woon-leef-kwaliteit, gericht op het vergroten van bewegingsvrijheid en de toepassing van camouflage. Mede dankzij de bijdrage van Stichting Vrienden en het legaat van wijlen de heer Bakker is er een prachtig resultaat behaald. De (tussen) deuren zijn nu open waardoor de cliënten veel meer bewegingsvrijheid hebben gekregen. De gangen zijn veranderd in prachtige buitenruimtes. Het is niet alleen heel mooi geworden, maar cliënten durven nu ook weer over de loopbrug te lopen en vinden het leuk om er op uit te gaan. Op de KSW afdeling is nu ook een belevingsruimte “Het Koekoeksnest”te vinden. De ruimte is ingericht met nostalgische huisraad en attributen, wat uitnodigt voor het voeren van gesprekken en het ophalen van herinneringen. Je kunt er een kopje koffie zetten en een spelletje doen.

Waarborgzegel fixatievrije instelling
Tijdens de feestelijk opening was er ook aandacht voor het waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling, welke met één ster toegekend is aan Beth-San. Mevrouw Ruitenbeek, bewoonster van de KSW-groep Kievit onthulde deze samen met medewerkster Lenie Weerheim. De norm bij één ster is dat er bij mensen met een dementie of delier geen fixatiemiddelen gebruikt worden, zoals onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens. De heer Meijering, locatiemanager van Beth-San zegt erg blij te zijn met het behalen van deze mijlpaal. Hij verklaart: “Zowel de verbouwing, het toepassen van de camouflage en het behalen van de ster hebben allemaal hetzelfde doel; namelijk de kwaliteit van leven voor onze bewoners zo optimaal mogelijk te maken.” Hij bedankt allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk!