Uitnodiging mantelzorgbijeenkomst Uitzicht

Op D.V. donderdag 22 september 2016 organiseert Agathos, onderdeel van Lelie zorggroep, in samenwerking met Cedrah een mantelzorgbijeenkomst in Zorgcentrum Uitzicht in Vlaardingen.

Het thema van de bijeenkomst is “Communicatie”. De bijeenkomst is van 14.30 uur tot 16.00 uur. Inloop vanaf 14.00 uur met koffie en thee.
Mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Onderwerp
De spreker, mevrouw Annette Gerritsen, psycholoog, vertelt over “Communicatie”. De roep om samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals wordt steeds groter. In de praktijk blijkt communicatie nogal eens een struikelblok te zijn voor deze samenwerking. Naar elkaar kijken en luisteren is iets anders dan elkaar zien en verstaan. Tijdens deze lezing zullen we hiermee ook op een interactieve manier met elkaar aan de slag gaan.

Ondersteuning van mantelzorgers
Het ondersteunen van mantelzorgers bij hun zorg ’taken’ is een van de speerpunten van Lelie zorggroep. Meer informatie vindt u op www.mantelzorgondersteuning.leliezorggroep.nl .

Aanmelden
Aanmelden kan via mantelzorg@leliezorggroep.nl. U kunt ook bellen met woonzorgcentrum Uitzicht (010-4741755).