d’Amandelhof start met ‘In voor Mantelzorg’

Locatie d’Amandelhof is gestart met het programma In voor Mantelzorg. Dit is een programma van Vilans en Movisie, adviesbureaus op het gebied van langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning. 

Doel
Het programma heeft als doel de samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten en de ondersteuning van mantelzorgers te versterken. d’Amandelhof krijgt een concreet maatwerkadvies van een adviseur en ook de mantelzorgers van d’Amandelhof vervullen een centrale rol in de advisering.

Het doel van In voor Mantelzorg wordt door de programmaleiders toegelicht: “We willen met het programma bijdragen aan de versterking van de positie van mantelzorgers in de zorg en de relatie met beroepskrachten verbeteren. Hierdoor kunnen alle betrokkenen met meer tevredenheid en plezier hun activiteiten en werkzaamheden uitvoeren. Dat is mede in het belang van goede zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers. De goede wil is er, merken we. Nu komt het aan op een goede uitvoering.”

Het programma
In het programma wordt aandacht besteed aan een betere kennismaking met mantelzorgers en het verhelderen van wederzijdse verwachtingen. Ook het gebruik van digitale communicatie, het uitwerken van een heldere visie en beleid en het veranderen van de werkwijze en houding van medewerkers zijn belangrijke aspecten in het programma.

Reacties deelnemers
Een paar reacties van andere deelnemers: “We willen aan de mantelzorgers vragen om met jongere cliënten mee te denken over hun toekomstwensen en de koers van de behandeling. Het informele netwerk krijgt hierin duidelijk een adviserende en stimulerende rol.” En: “We willen binnen de zelfsturende teams de samenwerking met mantelzorgers borgen. Dat vraagt een andere houding van medewerkers en die gaan we via intervisie en training daarin faciliteren.”

Betrekken en begeleiden
Door mee te doen aan het programma hoopt d'Amandelhof de mantelzorgers meer te betrekken en te begeleiden bij het zorgproces, samen met de medewerkers. Voor meer informatie over het programma ga naar de website: www.invoormantelzorg.nl.