Infopunt in Beth-San

Beth-San opent in samenwerking met de NPV en Diákonos een Info-punt waar alle inwoners van Moerkapelle met vragen over vrijwillige ondersteuning en welzijn terecht kunnen. Dit punt zal elke tweede dinsdag van de maand geopend zijn. Het eerste info-uur is op 13 oktober van half elf tot half twaalf.
Er is een toenemende vraag naar informatie over praktische hulp thuis. De hulp kan variëren van vervoer met begeleiding, wandelen met iemand, gezelschap bieden tot en met hulp in de palliatieve terminale fase. Door het openen van een Info-punt kunnen mensen uit Moerkapelle dicht bij huis informatie krijgen die mogelijk voor hen een steun zijn in hun zorgen. Het Info-punt bevindt zich op genoemde tijden in het atrium van woonzorgcentrum Beth-San in Moerkapelle.