Bewoners Uitzicht bezoeken waterkering

In oktober hebben bewoners van Uitzicht een bezoek gebracht aan het Keringhuis, Publiekscentrum Water, het informatiecentrum over hoogwaterbescherming in Zuid-Holland en over de Maeslantkering bij Hoek van Holland. De bewoners kregen hier koffie met gebak en bekeken een film over het ontstaan van de Maeslantkering. Daarna kregen zij een rondleiding. De bewoners vonen het heel bijzonder dat zij zelfs onder de buizen van de waterkering konden doorlopen tot aan het water van de Nieuwe Waterweg.