Jubileumweek 45 jaar d'Amandelhof-deel 3: jubileumbijeenkomst

Donderdagochtend 13 juni. Vandaag is d’Amandelhof jarig en houden we de jubileumbijeenkomst. De Hofzaal van d’Amandelhof stroomt vol met bewoners, medewerkers en genodigden. Wie jarig is trakteert. Daarom krijgen alle bewoners, vrijwilligers en medewerkers een leuk busje stroopwafels met het opschrift ’45 jaar d’Amandelhof’.

Na koffie en een gebakje met een oude foto van d’Amandelhof erop, heet locatiemanager Marianne de Vries iedereen welkom. Als eerste neemt Teunis Stoop, bestuurder van Cedrah, het woord. Hij feliciteert iedereen met deze bijzondere mijlpaal en overhandigt Marianne de Vries namens Cedrah een prachtig bloemstuk.
Stoop noemt als voorbeeld een houten gedenkbalk met inscripties van gedenkwaardige gebeurtenissen. Wat zou er in zo’n gedenkbalk van d’Amandelhof gekerfd kunnen zijn? 13 juni 1974: opening van d’Amandelhof. 45 jaar liefdevolle zorg aan onze ouderen. 45 jaar voldoende personeel dat van harte werkt in een woonzorgcentrum met de Bijbel. ‘’k Zal gedenken, hoe voor dezen ons de Heer’ heeft gunst bewezen.’
Tegenslagen waren er ook. Zo gingen zowel in 2006 als in 2012 vergevorderde nieuwbouwplannen niet door. Gelukkig mogen de huidige nieuwbouwplannen doorgang vinden en is inmiddels een start gemaakt met de sloop. Zo zouden ook de jaren 2006, 2012 en 2018 in de gedenkbalk mogen worden gegraveerd. ‘Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.’
Ook de oplevering straks in 2021 mag op de gedenkbalk komen: ‘Eben-Haëzer’. Dat we ook straks zorg mogen geven aan onze ouderen in overeenstemming is met de Bijbel.

Vervolgens is het woord aan de heer Van Veen, wethouder van gemeente Capelle aan den IJssel. Toen hij 40 jaar geleden in Capelle kwam wonen, stond d’Amandelhof er net, toen een prachtig nieuw gebouw. Inmiddels is het gebouw gedateerd en is het mooi dat de nieuwbouwplannen, na eerdere teleurstellingen, nu wel kunnen doorgaan. Hij wenst de bewoners sterkte met de overgang naar de nieuwbouw, en wenst hen een voorspoedig en gezond leven, ook straks in hun nieuwe woonomgeving.

Ten slotte is het woord aan dominee Verschuure, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Capelle aan den IJssel. Hij leest uit Jesaja 46 de verzen 3, 4 en 9. We mogen gedenken aan de dingen die de Heere gedaan heeft. Van de moederschoot af tot de ouderdom toe draagt hij ons. Hij zal Dezelfde zijn tot de grijsheid toe. Hij wil ons dragen. Dit leert ons totale afhankelijkheid van de Heere. Hij zal ons dragen, in verleden, heden en ook voor de toekomst. Hem alleen de eer!

We besluiten deze bijeenkomst met het zingen van Psalm 74 vers 2 en 12: ‘Herdenk de trouw, aan ons voorheen betoond’ en ‘Gij evenwel, Gij blijft Dezelfd’, o Heer’.’