Identiteitsavond in d'Amandelhof

Op dinsdag 9 oktober kwamen de medewerkers van d’Amandelhof bij elkaar voor hun jaarlijkse identiteitsavond. Dit jaar was het thema ‘Identiteit en samenwerken’.

Voor deze avond was Laurens van den Berge uitgenodigd, pastoraal werker in Beth-San en Uitzicht. Hij hield een lezing over ‘Identiteitsdrager binnen Cedrah, wat betekent dit voor mij?’.
In ons werk moet onze identiteitsfiguur Christus zijn. Als we een leven met Christus kennen, gaat het uitdragen van deze identiteit vanzelf.
Wie zijn wij? Hoe werken wij met elkaar en hoe gaan wij met elkaar en met bewoners om?

Praktische handvatten

Aan een relatie moet continu gewerkt worden. Dit geldt ook voor het samenwerken binnen een team. Daarbij moeten we niet onszelf als richtlijn houden, maar Christus.
Laurens van den Berge gaf een aantal handvatten hoe we dat kunnen doen.

Niet over, maar met elkaar praten: Het is goed elkaar complimenten te geven, maar we moeten het ook eerlijk rechtstreeks durven zeggen als dingen fout gaan, niet achter elkaars rug om. Niet op een negatieve manier, maar verpakt als een cadeautje. Als je zelf feedback krijgt, sta dan open voor wat de ander zegt en doe er je voordeel mee.
Je talenten gebruiken: Iedereen heeft talenten. We hebben elkaar daarin nodig. We moeten blijven graven naar misschien nog verborgen talenten. Hierbij geldt: bid en werk. Soms wil de Heere bepaalde talenten ontwikkelen.

We moeten rekening houden met de gebreken van een ander: Iedereen heeft gebreken. Probeer elkaar hierin te helpen en vooral het positieve in elkaar te zien.
Onze eigen gebreken willen zien: Willen wij dit van onszelf zien en kunnen we hier iets aan verbeteren? Laurens van den Berge noemde het voorbeeld van een kan die gebroken is, maar waarvan de stukken met goudlijm weer aan elkaar gelijmd zijn. Als de zon op de kan schijnt, schittert hij als goud en is hij nog mooier dan een kan die nooit gebroken is.

De minste willen zijn: Onszelf wegcijferen, zonder over ons heen te laten lopen.
Hoe kun je identiteit uitdragen in je werk? Dit kan door zorg te verlenen vanuit de liefde van je hart, zoals de barmhartige Samaritaan. Door biddend zorg te verlenen. Wegen de zielen van de bewoners ons? Door trouw zorg te verlenen, met plichtsbesef.

Nieuwe moed
Na de pauze werden in groepjes de vragen besproken die collega’s zelf hadden ingediend. “Een waardevolle avond”, is de mening van een collega aan het eind van de avond. “Hier krijg ik weer nieuwe moed van. Door een stukje zelfreflectie ga je met goede voornemens weer aan de slag!”