Belevenistafel voor bewoners in d'Amandelhof

d'Amandelhof heeft een belevenistafel aangeschaft voor de bewoners. Dit is een digitale activiteitentafel die ouderen prikkelt, het geheugen stimuleert en ontspanning biedt.

De tafel bestaat uit een groot beeldscherm waarop allerlei spellen kunnen worden gespeeld. Om herinneringen op te halen, kunnen er ook foto’s van de bewoners op geplaatst worden.

Nadat de tafel was gepresenteerd, konden de bewoners zelf ook aan de slag. De belevenistafel brengt mensen in beweging en de plaatjes roepen gesprekken en wijsheden op. Zoals bij een spel over geld tellen: 'Wie geld telt gaat achteruit'. Dat moeten we maar niet te vaak doen dan…

We hopen en verwachten dat de belevenistafel veel door bewoners gebruikt gaat worden.