Nieuwbouw d'Amandelhof

In het afgelopen jaar zijn er verschillende stappen gezet in de ontwikkeling van een nieuw Amandelhof. Graag houden we u op de hoogte van de stand van zaken.

De meest recente ontwikkeling is dat Cedrah een selectieprocedure heeft doorlopen om tot een ontwikkelende aannemer te komen. Momenteel bevinden we ons in de ontwerpfase en vinden er overleggen plaats met de aannemer die met de beste score uit de procedure kwam. Daarnaast is de leegstand weggewerkt door middel van tijdelijk verhuur van de appartementen in het woongebouw.

In een speciale nieuwsbrief over de nieuwbouw van d’Amandelhof vindt u meer informatie over de genomen stappen in de selectieprocedure van het zoeken naar een aannemer. Lees <hier> meer.

Neem contact op met locatiemanager Marianne de Vries voor eventuele vragen of opmerkingen via 010 - 450 91 22.