Boekenmarkt in Beth-San gezellig druk

Zaterdag 2 december werd er in woonzorgcentrum Beth-San een boeken- en kleedjesmarkt gehouden. Het was gezellig druk op de markt en het bracht het prachtige bedrag van € 700,00 op. De boekenmarkt werd georganiseerd door de Vrienden van Beth-San en de opbrengt komt geheel ten goede aan de bewoners.

Naast het kopen van boeken, kon men er ook terecht voor een heerlijk kopje koffie, thee of limonade met hierbij, door de cliënten van de dagbesteding gebakken, verse cake. We kijken terug op een leuke ochtend, met gezellige ontmoetingen en met een prachtige opbrengst.