Nieuwsbrief nieuwbouw Uitzicht maart 2021

In deze nieuwsbrief informeren we u graag over de actuele planning en een overzicht van werkzaamheden die binnen het nieuwbouwproject plaatsvinden.

Voortgang || Planning & Werkzaamheden
Inmiddels zijn de steigers aan de buitenzijde van het gebouw weggehaald. Dat betekent dat het gebouw aan de buitenzijde eindelijk zichtbaar is geworden. Dat betekent ook dat de buitengevel zo goed als klaar is. Er zijn al veel positieve reacties binnengekomen na het weghalen van de steigers. Aan de binnenzijde is de afwerking in volle gang. Alle binnenwanden zijn geplaatst en in de badkamers wordt de laatste hand gelegd aan het tegelwerk. Op de verdiepingen wordt gewerkt aan de vloerafwerkingen. De wanden zijn in de tussentijd gesausd en de systeemplafonds worden aangebracht. Verder worden de elektrapunten afgemonteerd en wordt het sanitair opgehangen. Er zijn dus volop activiteiten gaande die op dit moment zo goed als op schema lopen.

Werkgroep Inrichting
In februari heeft een delegatie van de Werkgroep Inrichting een bezoek gebracht aan het bedrijf Thereca in Zwolle. Thereca is een projectinrichter. De leden van de werkgroep hebben hier meubels en kleuren uitgezocht voor de inrichting van de huiskamers, kantoren en brasserie.
Binnenkort zullen er naar verwachting stalen en plaatjes binnenkomen zodat medewerkers, bewoners en andere betrokkenen wat indrukken kunnen opdoen. Verder is er overleg geweest over de inrichting van de badkamers en de kasten voor de slaapkamers. Vanuit hygiëne-oogpunt kijkt infectiepreventiedeskundige Tineke Emans mee. Binnenkort bezoekt zij de nieuwbouw met één van de verpleegkundigen om te adviseren over de plaatsbepaling van bepaalde hulpmiddelen.

Werkgroep Domotica
In de Werkgroep Domotica is overlegd over de inrichting van het telefoonverkeer, de Wifi faciliteiten en de alarmering (het oproepsysteem). Het bedrijf Curatec adviseert de werkgroep in dit proces. Op het gebied van telefonie is besloten om te gaan werken met smartphones voor medewerkers die rechtstreeks gebeld kunnen worden van buiten het huis.

Werkgroep Brasserie
De Werkgroep Brasserie werkt op dit moment aan de visie op de Brasserie. Hierin wordt uitgewerkt welke rol de brasserie zal krijgen binnen Uitzicht. In deze werkgroep nemen medewerkers uit verschillende teams deel, zoals de keuken, het Servicepunt en de activiteitenbegeleiding. De afspraken over de inrichting van de nieuwe keuken zijn vastgesteld en deze 'grootkeuken' is besteld bij Bouter. Daarnaast is er een plan gemaakt voor de tijdelijke keuken. Zodra dit kan verhuist de huidige linnenkamer naar de nieuwbouw zodat in deze ruimte een tijdelijke keuken kan worden gemaakt.

Winkeltje en kapsalon
In de periode rond de verhuizing zullen het winkeltje en de kapsalon verhuizen naar een tijdelijk onderkomen nabij de tijdelijke ingang van het nieuwe gebouw. Hierdoor kunnen de diensten van het winkeltje en de kapsalon voortgezet worden tijdens de sloop van het oude gebouw en de bouw van het tweede gedeelte van de nieuwbouw. Met de architect wordt momenteel nagedacht over waar in de nieuwbouw het winkeltje zijn plek kan krijgen.

Werkgroep Buitenruimte
Na selectie van Buro Ruimte en Groen als leverancier voor de buitenruimte is binnen de werkgroep twee keer overlegd over het door hen opgestelde ontwerp. Op dit erg mooie en aansprekende ontwerp zijn enkele aanpassingen voorgesteld die inmiddels verwerkt zijn. Langzamerhand komt er steeds meer zicht op hoe de buitenruimte van Uitzicht er moet gaan uitzien. Er is uiteraard ruimte voor veel groen. Met een fondsenwerver zijn de nodige afspraken gemaakt zodat deze ervoor kan gaan zorgen dat zoveel mogelijk van de wensen ook gerealiseerd kunnen worden.