Nieuwe regiomanagers Cedrah

In de achterliggende tijd heeft Cedrah een wervings- en selectieprocedure doorlopen voor de vacatures voor regiomanager Zeeland en regiomanager Zuid-Holland. Naast de benoeming van Bauke de Jong voor regio Zeeland is nu ook Martin van der Elst benoemd tot regiomanager in Zuid-Holland voor de locaties Beth-San en Nebo per D.V. 1 januari 2021. 


Bestuurder Teunis Stoop: ‘Met de start van Bauke en Martin begin 2021 zetten we belangrijke stappen richting het op regionale schaal managen van Cedrah. Na oplevering van de nieuwbouw van genoemde locaties willen we voor alle Zuid-Hollandse locaties van Cedrah gaan werken met regiomanagers.’


Martin van der Elst werkt momenteel als regiodirecteur bij Stichting Ontmoeting, waar hij ruim elf jaar leiding heeft gegeven aan de regio zuidwest. Daarnaast is hij al jaren ouderling en voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in zijn woonplaats. Verder is hij actief als toezichthouder in de zorg en hulpverlening. Martin van der Elst volgt Jan-Dirk Meijering op als manager van Beth-San en Nebo. Jan-Dirk heeft zo’n elf jaar bij Cedrah gewerkt en is per 1 december benoemd tot manager zorg bij Adullam.