Nieuwe regiomanager Zeeuwse locaties Cedrah

Bauke de Jong is per D.V. 1 januari 2021 benoemd tot regiomanager Zeeland. In de achterliggende tijd is voor deze functie een wervings- en selectieprocedure doorlopen. Bestuurder Teunis Stoop: ‘We heten hem hartelijk welkom bij Cedrah en wensen hem kracht en wijsheid toe bij de uitvoering van zijn nieuwe functie en bovenal Gods zegen.’

Bauke is 31 jaar en woont met zijn vrouw en kinderen in ’s-Gravenpolder. Op dit moment is hij werkzaam als manager zorg voor een aantal locaties van Siloah en als strategisch adviseur bij Sirjon (het concern waar Siloah onder valt). Hier heeft hij zo’n tien jaar gewerkt binnen verschillende functies. Hiernaast is hij sinds enkele jaren politiek actief als lid van de SGP-ChristenUnie-fractie in de gemeente Borsele.

Bauke volgt zowel Henk van Hartingsveldt, locatiemanager van Rehoboth en Hebron, als Wilma van Ravens, locatiemanager ad interim van Eben-Haëzer, op. Henk hoopt per 31 december met pensioen te gaan en Wilma zal rond genoemde datum weer andere klussen op gaan pakken. Op een later moment zal er bij Cedrah worden stilstaan bij hun afscheid en vertrek.