Geslaagde NL Doet dag!

Drie woonzorgcentra van Cedrah bruisten zaterdag 21 maart jl. van de activiteiten! Tijdens de Nationale Vrijwilligersdag NL Doet staken enthousiaste vrijwilligers de handen uit de mouwen in en om de locaties d'Amandelhof, Eben-Haëzer en Nebo!

Na de start met koffie en wat lekkers gingen de vrijwilligers in kleine groepjes aan de slag. Er waren mogelijkheden genoeg: behang trekken, rollators en rolstoelen soppen, actviteiten met bewoners of ramen zemen. Na afloop genoten de vrijwilligers samen met de bewoners van een gezellige maaltijd. Een geslaagde ochtend met een mooi resultaat!

           

In Eben-Haezer en Nebo werd onder andere het terras en het tuinmeubulair schoongemaakt

Bedankt!
Cedrah is dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers op deze dag. Bestuurder Teunis Stoop, die ook zijn steentje bijdroeg op deze dag: “De hulp van vrijwilligers is voor Cedrah onmisbaar. Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun belangeloze inzet op deze dag!”In woonzorgcentrum d'Amandelhof werden onder andere spelletjes gedaan met de bewoners