Informatiebijeenkomst teamindeling nieuwbouw voor collega's Amandelhof

De nieuwbouw van de Amandelhof vordert gestaag. Hoog tijd om de medewerkers weer eens bij te praten. Deze keer met name over de teamindeling in de periode van tijdelijke huisvesting. Omdat we niet met een grote groep collega’s bij elkaar kunnen komen, wordt vier keer dezelfde informatiebijeenkomst gehouden. De collega’s zijn benieuwd naar de ontwikkelingen. ‘Het komt nu snel dichterbij. Als alles goed gaat zitten we volgend jaar al in het nieuwe gebouw!’

Proces van de bouw
Locatiemanager Marianne de Vries heet iedereen welkom. Ze leest een stukje uit Efeze 6, waar we lezen dat werkgevers en werknemers het goede voor elkaar horen te zoeken.
Marianne vertelt over het proces van de bouw. Het is de bedoeling dat in het tweede kwartaal van 2021 gebouw A wordt geopend: vier etages met elk 11 zorgstudio’s en een gezamenlijke huiskamer voor groepswonen. In het vierde kwartaal van 2022 wordt gebouw B opgeleverd met huurappartementen, een brasserie en dagbestedingsruimten. In gebouw C komen de duurdere huur- en koopappartementen.
Vervolgens vertelt Marianne over de verschillende werkgroepen die allemaal hun taak hebben rondom de nieuwbouw. Zo denkt de werkgroep tijdelijke huisvesting na over welke vorm van tijdelijke huisvesting het beste bij een cliënt past. De werkgroep visie op zorg denkt na over de nieuwe vorm van het groepswonen en wat cliënten nodig hebben. De werkgroep vrijwilligers denkt na over hoe vrijwilligers en mantelzorgers ingezet kunnen worden, nu hun taken gaan veranderen. De samenwerking met hen is heel belangrijk. Daarnaast zijn er nog werkgroepen die bezig zijn met behandeling, bewegen, de inrichting en de verhuizing.

Nieuwbouw is een feestje…
Jeannette van Oostrum, teamleider zorg, geeft een toelichting op de brochure teamindeling die de medewerkers hebben ontvangen. De grootste transitie is de eerste fase van tijdelijke huisvesting gedurende anderhalf jaar. Daarna volgt eind 2022 de definitieve teamindeling. Uitgangspunt is dat alle medewerkers hun baan behouden. Jeannette begrijpt dat het best spannend is allemaal: ‘Maar we gaan ervoor. Nieuwbouw is een feestje waar we met z’n allen van gaan genieten!’
Ze legt uit welke verschillende doelgroepen bewoners er op welke etage gaan wonen. De medewerkers kunnen via het belangstellingsformulier kenbaar maken naar welke afdeling hun voorkeur uitgaat. De teamleiders maken een concept-teamindeling. Het is de bedoeling dat de teamindeling eind september definitief is.
In november gaat elk nieuw team een teambuildingstraject volgen. Hierin zal het onderwerp identiteit een belangrijke plaats krijgen. ‘Identiteit is niet alleen het Bijbeluur of de weeksluiting, iets dat apart staat,’ benadrukt Jeannette, ‘je werk moet er helemaal van doortrokken zijn.’

…waar we met z’n allen van gaan genieten
De medewerkers kijken terug op een waardevolle bijeenkomst. ‘Fijn dat we van stap tot stap worden meegenomen in het proces,’ vindt een medewerker. ‘Ook merk ik dat opmerkingen en suggesties worden meegenomen. Natuurlijk zie ik erg naar de verhuizing uit. Laten we vooral de gezelligheid en de sfeer niet vergeten mee te nemen!’
‘Ik vind het eigenlijk best jammer dat ik ‘mijn’ bewoners niet mee kan nemen naar mijn nieuwe etage,’ merkt een collega op. ‘Ben wel benieuwd met welke collega’s we een team gaan vormen. Leuk ook wel om samen met je nieuwe team je weg te gaan zoeken in de nieuwe werkwijze, de nieuwe groepen en het nieuw gebouw.’
Ook Julianne van den Dorpel, verzorgende op KSW, kijkt met een goed gevoel terug op de infobijeenkomst: ‘Leuk om weer wat nieuws te horen over de nieuwbouw. Ik heb er zin in: de grotere kamers en het groepswonen in een andere variant dan we nu gewend zijn. Het wordt denk ik een leuke uitdaging, ook om met andere collega’s weer nieuwe teams te gaan vormen. Met elkaar investeren in de bewoners en bekijken wat voor hen belangrijk is.’