Rectificatie bericht stichting Ambulance Wens

Het doet ons goed dat stichting Ambulance Wens vandaag een rectificatie heeft geplaatst en daarmee terugkomt op hun eerdere berichtgeving over woonzorgcentrum Rehoboth. We zijn blij met deze rectificatie en de aangeboden excuses, met name voor onze betrokken zorgmedewerkers die ten onrechte zoveel over zich heen gekregen hebben.

Op de Facebookpagina van de stichting staat het volgende bericht:

“Op 27 mei 2020 hebben wij een bericht op social media geplaatst met betrekking tot Woonzorgcentrum Rehoboth te Goes. Wij waren daarbij in de veronderstelling dat Rehoboth niet wilde meewerken aan de laatste wens van de zieke echtgenoot van een bewoner. Dit blijkt op een misverstand te berusten. Wij handelden onder grote tijdsdruk en hebben daardoor een medische beoordeling door Rehoboth van de realisering van deze wens niet afgewacht en uit het oog verloren dat Rehoboth onlangs via ons al eenmaal eerder heeft meegewerkt aan de realisering van een wens voor deze bewoner. Wij hebben eveneens geen rekening gehouden met het feit dat deze bewoner na de laatste wens in quarantaine is geplaatst. Stichting Ambulance Wens is buitengewoon betrokken bij mensen in de laatste fase van hun leven en wij hebben ons door die betrokkenheid en uit emotionele frustratie laten meeslepen. Wij bieden onze oprechte excuses aan directie en zorgverleners werkzaam bij Rehoboth die wij ten onrechte in een verkeerd daglicht hebben geplaatst.”

We waarderen het dat we dit nare voorval op deze manier af kunnen sluiten en hopen dat de zorgmedewerkers het incident kunnen vergeten en vergeven. Daarnaast wensen we de vrijwilligers van stichting Ambulance Wens alle goeds toe voor de belangeloze inzet voor immobiele en terminale patiënten.

Afsluitend willen we de betrokken familie van harte sterkte toewensen in deze moeilijke periode.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuurder Teunis Stoop via 010 – 2075858.