Tijdelijke huisvesting nieuwbouw Amandelhof

De nieuwbouw van Woonzorgcentrum Amandelhof gaat gestaag door. Op dit moment wordt hard gebouwd aan het eerste nieuwe gebouw. Als dat klaar is wordt de huidige d’Amandelhof gesloopt, zodat op die plek het tweede nieuwe gebouw kan worden gebouwd. Omdat de bouw in twee fases moet plaatsvinden, zal voor een deel van de bewoners gedurende ongeveer anderhalf jaar tijdelijke huisvesting nodig zijn.

Informatiebijeenkomsten
In de afgelopen weken werden informatiebijeenkomsten gehouden voor bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Zij werden geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de tijdelijke huisvesting, welke keuzes er zijn gemaakt en wat een en ander voor hen betekent.
Er is, na een zorgvuldig proces van afwegen van alle belangen, een plan ontwikkeld om de tijdelijke huisvesting te realiseren. De cliëntenraad heeft positief geadviseerd over dit plan. Ook zijn de gesprekken met de gemeente over de tijdelijke huisvesting in een afrondende fase.

Op dit moment wordt het eerste nieuwe gebouw gebouwd, waar plaats is voor 44 bewoners. In de huidige d’Amandelhof wonen 90 bewoners. Voor een deel van hen zal tijdelijke huisvesting nodig zijn, totdat het tweede nieuwe gebouw klaar is. Het is belangrijk dat al die bewoners passende zorg blijven ontvangen. 
De mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting zijn zorgvuldig afgewogen aan de hand van criteria, zoals behoud van de bestaande woonleefgemeenschap, continuïteit van de zorg, zo min mogelijk verhuisbewegingen en de kosten. Zo worden er bijvoorbeeld tijdelijk twintig woonunits geplaatst die verbonden worden aan het nieuwe gebouw. Ook verhuist er een aantal bewoners uit de serviceflat tijdelijk naar seniorencomplex Rehoboth in Rotterdam. Met deze oplossingen denkt d’Amandelhof recht te doen aan de zorgvraag en het welzijn van de bewoners.

Duidelijk en zorgvuldig
De informatiebijeenkomsten werden gewaardeerd. Tijdens een van de bijeenkomsten gaf een familielid van een bewoner het locatiemanagement complimenten voor de duidelijke presentatie en voor de zorgvuldige wijze waarop de mogelijkheden zijn onderzocht en besluiten worden genomen. Bewoners en hun familieleden, maar ook medewerkers en vrijwilligers zijn blij dat nu concreter wordt hoe de tijdelijke huisvesting vorm zal krijgen.

Voor meer informatie: www.nieuwbouwamandelhof.nl