Grote waardering voor onze mantelzorgers

Ruim 4 miljoen Nederlanders zorgen vrijwillig en langdurig voor een dierbare in hun directe omgeving. Misschien een geliefde, ouder(s), een ander familielid of een vriend. Deze mantelzorgers zijn onmisbaar en verdienen waardering.

In het kader van de Dag van de Mantelzorg ontvangen al onze mantelzorgers een kleine attentie; per post of tijdens een van de mantelzorgbijeenkomsten. Gewoon om hen te laten blijken dat we blij zijn met hun zorg, op wat voor manier dan ook. De vele bezoekjes, samen naar de dokter,  samen wandelen of hulp bij huishoudelijke klusjes; het is allemaal van grote waarde voor onze cliënten!

Judith Hotting is mantelzorger van een van onze cliënten in woonzorgcentrum Beth-San. Zij ontvangt het cadeautje met schroom uit handen van Corine Honkoop, coördinator Informele Zorg. Ze geeft aan dat ze zo dankbaar is dat haar moeder in goede handen is. ‘Zet daar maar drie uitroeptekens achter’ zegt ze er direct bij. Het weten dat er goed voor haar moeder gezorgd wordt is voor haar een verademing. Met liefde steekt ze dan ook tijdens haar bezoeken de handen uit de mouwen. Even helpen met het eten of koffieschenken. ‘Ik zou heel graag meer willen doen’ geeft Judith aan. ‘Maar helaas is dit door de afstand, ik woon in Slootdorp, niet mogelijk’.