Hervormingsmiddag in d'Amandelhof

Op woensdagmiddag 30 oktober komen behoorlijk wat bewoners van Woonzorgcentrum d’Amandelhof naar de Hofzaal om met elkaar na te denken over het thema Hervormingsdag. Mevrouw Slagt, een van de vele vrijwilligers die actief zijn in d’Amandelhof, heeft een mooi programma bedacht voor deze middag. Zij draagt het gedicht ‘Luthers belijden’ voor: ‘Niet langer wilde hij verzwijgen, wat hij als hoogste waarde zag. De schat van ’t Woord dat zoveel jaren, onder het stof bedolven was.’ Hierna zingen de bewoners mee met het bekende Lutherlied ‘Een vaste Burcht is onze God’.
Er is een leuke quiz met vragen rond de kerkhervorming: Aan de deur van welk kerk sloeg Maarten Luther zijn 95 stellingen? Waaraan werkte Luther tijdens zijn gevangenschap? De bewoners doen enthousiast mee. Ook is er een uitleg bij het lied ‘Een vaste Burcht’. Het is een van de bekendste liederen van Maarten Luther, gebaseerd op Psalm 46. Men schat dat het lied in tenminste 200 talen vertaald is. Na een kopje koffie of thee leest mevrouw Slagt voor uit het boek ‘De monnik van Wittenberg’. De bewoners kijken terug op een mooie, leerzame middag.