Zorg rondom het levenseinde

Zorg voor de naaste: dat is wat zo’n 55 mantelzorgers bindt die op dinsdagavond 1 oktober 2019 bij elkaar zijn gekomen in Woonzorgcentrum d’Amandelhof. Locatiemanager Marianne de Vries opent de avond en heet iedereen hartelijk welkom. Zij geeft aan hoe belangrijk de mantelzorgers zijn in de zorg aan de bewoners. Het is belangrijk om samen op te trekken. Daarnaast is mantelzorg ook een zware taak. Daarom wil d’Amandelhof de mantelzorgers graag ondersteunen door dit soort avonden te beleggen, waarin ook voldoende ruimte is voor onderlinge ontmoeting.

Met elkaar in gesprek
Dr. A.A. Teeuw, verpleeghuisarts in verpleeghuis Salem in Ridderkerk en theoloog, verzorgt deze avond een lezing met het thema ‘Zorg rondom het levenseinde’. Hij geeft aan hoe belangrijk het is dat we in onze gezonde jaren met elkaar in gesprek gaan om van elkaar te weten wat je later wilt qua behandeling. Wil je nog gereanimeerd worden, wil je nog een operatie, wil je nog chemokuren als je op hoge leeftijd gekomen bent? Medisch gezien is alles mogelijk. Er wordt soms tot op zeer hoge leeftijd doorbehandeld. Als een naaste daar zelf bij leven niet over nagedacht en gesproken heeft, komt die vraag bij de mantelzorgers terecht. Die moeten dan moeilijke beslissingen nemen. Een handig hulpmiddel hierbij kan de levenswensverklaring van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) zijn. 

De Bijbel norm
Dr. Teeuw benadrukt dat bij deze ethiek de Bijbel norm is. Er zijn twee morele principes: Het leven is beschermwaardig. Hierbij mogen we het welzijn zeker niet uit het oog verliezen.
Iedere behandeling moet gericht zijn op leven, want we zijn geschapen naar het beeld van de Schepper. Daarom heeft de Schepper als het ware een ‘hek’ om ons leven gezet. Het leven is daarom beschermwaardig. Daarnaast moet je tegelijkertijd kijken naar het welzijn. Komt sondevoeding of een reanimatie iemand nog ten goede? De vraag kan zijn of je dan het welzijn dient.

Goede handreiking
Na de lezing zijn er best veel vragen, waaruit je kunt opmaken dat het thema actueel is. De aanwezigen geven aan dat ze geen hapklare antwoorden, maar wel een goede handreiking hebben gekregen om over na te denken. In de pauze is er ruimte voor onderlinge ontmoeting en worden er onderling ervaringen uitgewisseld.
Op 15 oktober organiseert d’Amandelhof een zelfde avond voor vrijwilligers om hen toe te rusten in hun mooie taak.