Nieuwsbrief nieuwbouw d'Amandelhof, nummer 7

In de afgelopen periode zijn opnieuw stappen gezet in de planontwikkeling voor de nieuwbouw van ons woonzorgcentrum d’ Amandelhof in Capelle aan den IJssel.

Alle betrokkenen informeren wij met regelmaat via een nieuwsbrief over de ontwikkelingen.
In de recente uitgave komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

1) stand van zaken sloopwerkzaamheden
2) parkeervoorzieningen
3) lancering website www.nieuwbouwamandelhof.nl
4) terugblik informatiebijeenkomsten

Heeft u over de nieuwbouw van d'Amandelhof dan wel naar aanleiding van de nieuwsbrief nog een vraag? Neem dan contact op met locatiemanager Marianne de Vries via 010 - 450 91 22.