Beth-San denkt na over robots; een bedreigende kans

De (zorg)wereld om ons heen verandert in een snel tempo. In het nieuws en in de vakbladen lees je van innovatie, vernieuwing, technologie en robotica voor in de zorg. Zijn dit nieuwe kansen of misschien juist bedreigingen? De locatiemanager van Beth-San, Jan-Dirk Meijering nam, tijdens alweer de derde kennismarkt in het Moerkapelse woonzorgcentrum, meer dan negentig vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers mee in dit onderwerp.

Robotica
Jan-Dirk vertelde in zijn lezing over de geschiedenis van robotica, de huidige stand van zaken, de toekomst en de ethische afwegingen hierbij. Ter illustratie werden tijdens de lezing diverse filmpjes getoond die aanzetten tot nadenken. De aanwezigen leerden veel over de mogelijkheden, maar ook over de gevaren en ethische kanten van robotica. Reacties als “mooi hulpmiddel, zeer indrukwekkend, zorgwekkend, dit gaat (te) ver...” klonken na de diverse beelden en brachten een goede discussie op gang.Elevator pitches
In de middag presenteerde de ‘aandachtsvelders’ van Beth-San (dit zijn zorgmedewerkers met een specifiek aandachtsveld) hun kennis aan de deelnemers via een korte pitch. Op aansprekende wijze werden de onderwerpen hygiëne, palliatieve zorg, kwaliteit, energiebeheer, dementie en mondzorg onder de aandacht gebracht.

Workshops
Na de lezing was het tijd voor twee workshoprondes. Er kon gekozen worden uit de workshops; haarverzorging, tiltechnieken, communicatie d.m.v. zintuigactivering, zelfreflexie en zorgtechnologie.
Het was een gezellige avond waarop we ook veel hebben mogen leren en stevig aan het denken gezet zijn over een toekomst waarin robotica steeds meer een rol gaat spelen. Daarnaast was het ook een heel gezellige en samenbindende avond met elkaar.

Dag van de verpleging
Tijdens de kennismarkt was er ook aandacht voor de Dag van de Zorg (12 mei). Alle vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers werden in het zonnetje gezet en door Jan-Dirk bedankt voor hun liefdevolle inzet en zorg aan de bewoners. Voor iedereen was er verse boerderijfriet, een broodje snack en aan het einde van de avond een klein presentje.