Nieuwjaarsreceptie ZieZoZuidplas en Beth-San

Op initiatief van de ouderenadviseurs is dit jaar de nieuwjaarsreceptie gezamenlijk met en in woonzorgcentrum Beth-San gehouden. Alle 70+ ers in Moerkapelle waren van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Samen met de bewoners van Beth San was het een gezellige drukte in het Atrium. Wethouder Vroegop sprak alle aanwezige toe en gaf aan erg blij te zijn met deze samenwerking. De ouderenadviseurs vonden het fijn om kennis te maken met de bewoners van Beth-San en Beth-San met de senioren in de omgeving. Beth-San wil graag een wijkfunctie in Moerkapelle vervullen en klaar staan met zorg, producten en diensten voor alle inwoners van Moerkapelle. De kennismaking en de onderlinge ontmoeting tussen senioren van buiten en binnen Beth-San werd als gezellig en waardevol ervaren.