Nieuwe huiskamer 'De Goudvink' officieel geopend

Maandag 28 januari, een feestelijke dag, die in Woonzorgcentrum Rehoboth in het teken stond van de opening van de nieuwe huiskamer, genaamd ‘De Goudvink’.

’s Morgens was er voor bewoners en huurders koffie met gebak in de zaal met aansluitend de gelegenheid om de nieuwe huiskamer te bekijken.

Tijdens het middagprogramma waren de bewoners van de Goudvink met hun contactpersonen, stakeholders, omwonenden en andere genodigden aanwezig. Het was een drukte van belang in het restaurant, waar locatiemanager Kees van Moolenbroek een korte uitleg heeft gegeven over de totstandkoming van de Goudvink. De reden voor de verbouwing was de toenemende vraag naar een gezamenlijke ruimte voor de bewoners van Verzorgd Wonen van Rehoboth. Daarnaast is er ook steeds meer vraag naar complexe, psychogeriatrische zorg. Met het realiseren van de nieuwe huiskamer kan in de toekomst de nieuwe huiskamer met aangrenzende kamers omgevormd worden tot een KSW-afdeling. Kees blikte ook terug op de verbouwingsperiode en bedankte bouwbedrijf Schrijver en alle anderen die meegewerkt hebben voor hun inzet en het goede verloop van de verbouwing.

Om een extra feestelijk tintje aan deze dag te geven droegen alle bewoners van de Goudvink een mooie corsage. Mevrouw de Rijke had de eer om de huiskamer officieel te openen door een schilderij van de Goudvink te onthullen.

Onder grote belangstelling werd de nieuwe huiskamer bekeken, terwijl in de zaal muziektherapeut Janneke Kok de bewoners liet genieten van haar gitaarspel en oude kinderliedjes.

Teunis eindigde de bijeenkomst met een uitleg over de goudvink. Vinken leven in kleine groepjes bij elkaar. Ze kunnen minutenlang stil zijn, maar ook hun mooie gezang laten horen. Hij wenste de bewoners toe dat het mag gaan zoals met de vinkjes: in een kleine groep op de huiskamer, waar het soms best eens stil mag zijn, maar waar ook gezelligheid te vinden is!