Identiteit scoort hoog bij bewoners en cliënten Cedrah

Twee keer per jaar meten wij tijdens de zorgplanevaluatie de zogenaamde cliëntervaring op het gebied van identiteit. De resultaten worden elk kwartaal gerapporteerd. Hieronder de resultaten van het afgelopen jaar*.

In de meting komen twee vragen naar voren die betrekking hebben op identiteit:
1. Ik kan merken dat medewerkers werken vanuit Bijbelse normen en waarden.
2. De sfeer in de woongemeenschap sluit aan bij mijn levensovertuiging.

De vragen worden beantwoord op een 5-puntsschaal, waarbij een score van 1 staat voor ‘zeer ontevreden’ en een score van 5 voor ‘zeer tevreden’. De gemiddelde Cedrah-brede score over de afgelopen periode (laatste kwartaal van 2016 tot en met het derde kwartaal van 2017) is op beide vragen een 4,5!

Het samen zingen, over het geloof spreken, bidden en uit de Bijbel lezen ervaren veel cliënten als erg positief. Sommige gaven aan dat de identiteit echt merkbaar is in bijvoorbeeld zaken als taal en kleding. Dit zorgt voor een gevoel van thuis. De pastorale bezoeken worden ook onderstreept.
Uiteraard zijn er ook verbeterpunten. Zo zouden sommige cliënten bovenstaande activiteiten nog meer willen uitdiepen. Dit nemen we zeker ter harte, omdat we graag onze identiteit en kwaliteit willen blijven waarborgen.

* (gemeten kwartaal 4 2016 tot en met kwartaal 3 2017)