Zorginstellingen werken aan dagbesteding nieuwe stijl

Zuidplas – De zorginstellingen in Zuidplas hebben hun handen ineengeslagen om de veranderingen in het sociale domein door de decentralisaties zo goed mogelijk op te vangen. Zij willen graag meedoen aan de ‘dagbesteding nieuwe stijl’: in elk dorp een laagdrempelige inloopvoorziening voor mensen die geen indicatie voor begeleiding hebben, maar die dreigen te vereenzamen of verminderde regie over het eigen leven hebben. Een ontmoetingsplek voor een kop koffie, een praatje en recreatieve activiteiten, zonder een ‘oerwoud aan regels en structuren’.

Tot nu toe worden dagactiviteiten meestal georganiseerd per doelgroep; voor licht en zwaar dementerenden, voor volwassenen met somatische problemen, voor mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel, enzovoorts. Het college meent dat er niet langer vanuit doelgroepen gedacht moet worden. “Mensen zijn individuen met mogelijkheden, beperkingen en voorkeuren die kunnen overeenstemmen met die van anderen”, is te lezen in de discussienota die 12 november in de commissievergadering Decentralisaties werd besproken. Ook mensen zonder indicatie voor begeleiding (kwetsbare burgers en mantelzorgers) zouden in het dorp bij zo’n inlooppunt nieuwe stijl terecht moeten kunnen. Voor mensen die wel een indicatie voor dagbesteding hebben, zouden speciale recreatieve programmaonderdelen kunnen worden aangeboden. Het college wil zo snel mogelijk toewerken naar een dagbesteding voor álle wijkbewoners.

Sociaal team
Vertegenwoordigers van zorgorganisaties Beth-San, De Zevenster, Sanare Zorg & Welzijn, De Zellingen en Gemiva SVG spraken tijdens de commissievergadering over de mogelijkheden voor het realiseren van de inloopvoorziening. Ze willen graag samenwerken.
Speciale aandacht was er voor de rol van het sociale team. Dit team moet in de toekomst een ondersteunende en signalerende rol spelen op het gebied van zorg in de gemeente. Jan-Dirk Meijering van het Moerkapelse Beth San: “Het inlooppunt kan een ideale manier voor het team zijn om nieuwe hulpbehoevenden te signaleren. Daarnaast denken wij dat het sociaal team vooral goed bekend moet worden bij de inwoners.”

De realisering van de inlooppunten zal niet gratis zijn. De zorginstellingen hopen dat ze op een laagdrempelige en goedkope manier een punt kunnen realiseren waar mensen te allen tijde terecht kunnen. Meijering: “Daar blijft geld voor nodig. Wij weten allemaal hoe ingewikkeld de geldstromen in de zorgwereld lopen, daarom willen we benadrukken dat we niet zitten te wachten op meer regelgeving. Natuurlijk moet verantwoord worden waar geld heen gaat, maar de zorgverlening staat centraal.” De discussie over dagbesteding nieuwe stijl wordt verder gevoerd in de raadsvergadering van 25 november.

Bron: Hart van Holland d.d. 19 november 2014