Beth-San verrast haar mantelzorgers

 

Op de dag van de Mantelzorg verraste de medewerkers van Beth-San haar mantelzorgers. Iedere afdeling gaf zelf invulling over de manier waarop ze haar mantelzorgers in het zonnetje zetten. Zo werden de mantelzorgers verrast met een door de bewoners zelf gemaakte vetbol, bonbons, gebak of een bosje bloemen.

Mantelzorg in een zorginstelling ook van grote waarde
Ook in een zorginstelling is het heel belangrijk dat een cliënt omringd wordt met zorg, die de warmte en bekendheid van de eigen sociale omgeving heeft. Beth-San is de mantelzorgers dan ook heel dankbaar voor hun inzet en hulp, op wat voor manier dan ook. Wekelijks op bezoek, samen naar de dokter, stofzuigen of samen wandelen; het is allemaal van grote waarde.

Ondersteuning van mantelzorgers
Beth-San vindt de samenwerking tussen de cliënten, mantelzorgers en medewerkers heel belangrijk. Daarnaast wil zij mantelzorgers graag ondersteuning bieden. Hiervoor organiseert zij in samenwerking met de Lelie zorggroep regelmatig mantelzorgbijeenkomsten. Ook kunnen mantelzorgers voor informatie en ondersteuning altijd terecht bij de klantadviseurs (tel. 079 5931840)