Nederland verandert; de zorg verandert mee!

In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of je nu een hoog of een laag inkomen hebt, of je nu jong bent of oud. Maar de samenleving verandert. Daarom moet ook de manier waarop we de zorg organiseren, veranderen. Als mensen langer thuis willen wonen, zal de zorg daarop moeten inspelen. Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat kunnen. Als de zorgvraag blijft toenemen, zullen we nog beter op de kosten moeten letten. Zo kunnen we garanderen dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die nodig is.

Er zijn vier belangrijke veranderingen in 2015:
1. Zorg en ondersteuning thuis (Wmo 2015)
2. Kinderen beter beschermen (Jeugdwet)
3. Verzekerde zorg thuis (Zorgverzekeringswet)
4. Zekerheid over zware zorg (Wlz)

Kijk ook eens op onderstaande websites voor meer informatie en korte filmpjes met uitleg over de veranderingen:
www.zorgwijzer.nl
www.hoeverandertmijnzorg.nl

Ook Cedrah verandert
Om in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen in de zorgsector, wordt binnen Cedrah volop nagedacht en gediscussieerd over de veranderingen die dit voor Cedrah met zich mee brengt. Zo zijn er diverse werkgroepen in het leven geroepen, bijvoorbeeld over wijkverpleging, indicatiestelling en zorg thuis; er wordt nagedacht over de organisatieinrichting en op verschillende locaties worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers. 

Veranderingen wonen
De zorg blijft, maar de spelregels veranderen; men krijgt minder makkelijk zorg. Maar daarnaast verandert er ook veel voor het wonen in het woonzorgcentrum. Doordat de Wet langdurige zorg (Wlz) verandert, kunnen mensen met een lichte zorgzwaarte niet meer intramuraal wonen. Om voor deze doelgroep toch iets te kunnen betekenen, is Cedrah in woonzorgcentrum Nebo gestart met een pilot. Momenteel wonen acht bewoners op basis van dit nieuwe principe in Nebo. Dit houdt in dat zij zelf hun huur betalen, zorg ontvangen op basis van hun indicatie en daarnaast diensten kunnen afnemen (al dan niet in de vorm van een speciaal arrangement). Dit gebeurt in de vorm van een ‘pilot’, een proefperiode tot aan het eind van 2014. Daarna zal op basis van de ervaringen in Nebo worden besloten of en hoe we dit verder kunnen doorvoeren binnen Cedrah.

Vragen
Heeft u vragen over de ontwikkelingen in de zorgsector, of over de veranderingen bij Cedrah? Neem dan gerust contact met de klantadviseurs van onze locaties. U vindt de gegevens via deze pagina