Familie Geuze 60 jaar getrouwd

Woonzorgcentrum Rehoboth te Goes – Dinsdag 04 augustus 2015 was het 60 jaar geleden dat de heer en mevrouw Geuze in Nieuwerkerk in het huwelijk zijn getreden.


Ds. de Bel heeft het huwelijk kerkelijk ingezegend en gaf hen de tekst: Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
De heer en mevrouw Geuze zouden eigenlijk getrouwd zijn in het jaar 1953, maar door de watersnoodramp zijn er destijds vele huizen verwoest waardoor het voor hen niet mogelijk was om te trouwen. De watersnood staat hen nog altijd voor ogen. Er zijn vele geliefden en bekenden omgekomen. Velen kwamen nabij hun redding om het leven, omdat zij dachten er te zijn, maar nog een gevaarlijke geul over moesten. Zelf zijn zij gered doordat helpers hen toeriepen te blijven zitten en niet zelf naar de kant te komen. Twee jaar na de watersnoodramp zijn zij, na 9 jaar verkeringstijd, getrouwd en namen tijdelijk hun intrek in de molen waar de heer Geuze werkzaam was als molenaar.
“Je moest altijd goed oppassen dat je kleding niet tussen de radars kwamen en dat je geen klap van de wieken kreeg bij het in- en uitgaan van de molen”.
Al snel daarna konden zij een huis krijgen op de plaats waar het ouderlijk huis van mevrouw Geuze had gestaan.
De heer en mevrouw Geuze zijn na 69 jaar, zoals de heer Geuze het zelf zegt, nog altijd samen. Ze zijn de Heere dankbaar dat Hij altijd voor hen heeft willen zorgen.


’s Morgens tijdens het koffiedrinken is er stilgestaan bij het jubileum, in aanwezigheid van hun zoon, schoondochter en 2 kleinkinderen, en worden ze door veel bewoners en personeelsleden gefeliciteerd. Samen zingen we psalm 42 vers 2, welke mevrouw Geuze opgeeft.
Na het feestelijke koffiemoment komt burgemeester René Verhulst hen feliciteren en overhandigt het boek: Op zoek naar Zeeland.

‘s Middags komt ds. C.J. Meeuse samen met zijn vrouw het echtpaar feliciteren.
Ook van hen ontvingen zij een boek. Vanaf half 4 ’s middags kwamen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hun felicitaties brengen.