Mw. Mijnders vertelt over indianen, d' Amandelhof

De vrouw met het Boek, voor velen wellicht een bekende titel. Op woensdag 29 juli werd d' Amandelhof vereerd met een bezoek van de schrijfster van dit boek, mw. Mijnders-van Woerden. Zij kwam een presentatie geven namens stichting 'De Lichtkring'.

In d' Amdelhof heeft ze voornamelijk verteld over het werk onder de indianen in het Amazonegebied. Ze kan uren vertellen over het zendingswerk, maar bovenal over de Heere die haar geroepen heeft voor dit werk en haar de kracht en gezondheid geeft.

De collecte heeft samen met de verkoop van kaarten een mooi bedrag opgeleverd, wat bestemd is voor stichting 'De Lichtkring'. Het geld zal besteed worden aan een school die gebouwd wordt.