U komt in aanmerking voor ELV als u:

  • tijdelijk extra zorg nodig heeft, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid noodzakelijk is;
  • de verwachting heeft dat u op korte termijn (maximaal 3 maanden) weer kunt terugkeren naar uw eigen omgeving;
  • een verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist dat u in aanmerking komt voor ELV;
  • en niet in aanmerking komt voor een zorgvorm die valt onder de Wlz of WMO. Dit is een zorgvorm uit de zorgverzekeringswet (Zvw).

De volgende onderdelen horen bij een eerstelijnsverblijf:

  • huisvesting, inventaris, eten en drinken, schoonmaak, linnengoed en outillagemiddelen (middelen die uit het budget van de zorgverlener betaald worden);
  • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging;
  • de geneeskundige zorg geleverd door de huisarts;
  • eerstelijns basis complex uitgevoerd door de huisarts;
  • paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de indicatie voor het verblijf.

Wilt u voor een tijdelijke periode in het woonzorgcentrum wonen? Dan ontvangt u een ingericht appartement, eventueel aangevuld met eigen spullen. Het linnengoed wordt geregeld door het woonzorgcentrum en wordt daar ook gewassen. De persoonlijke kleding wordt in principe door de familie gewassen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan Cedrah dit als servicedienst verzorgen.

Hoe komt u eraan?

Door middel van een indicatie die kan worden aangevraagd bij de medisch specialist of de huisarts. Meer informatie? Neem dan contact op met de klantadviseur en wijkverpleegkundige.

Kosten

Met een passende indicatie voor eerstelijnsverblijf vergoedt de zorgverzekering alle kosten vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage. Wel wordt het eigen risico in rekening gebracht. U betaalt aan Cedrah de eventuele telefoonkosten en verdere servicediensten. Klik hier voor de tarieven.

Waar bieden we deze dienst?

Amandelhof in Capelle aan de IJssel
Uitzicht in Vlaardingen (geen hoog complex verblijf)

Vraag het onze klantadviseurs

Hulp nodig?

Heeft u vragen over onze zorg? Neem dan contact op met één van onze klantadviseurs. Zij staan u graag te woord!