Cliëntondersteuner

De cliëntondersteuner helpt bij al uw vragen over zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Samen kijkt u wat u zelf kunt en wat de mogelijkheden van u en uw netwerk zijn om (weer) mee te doen in de samenleving. Cliëntondersteuning kan bijvoorbeeld zijn: uw sociaal netwerk vergroten, contact met lotgenoten, trainingen die u bijvoorbeeld leren om te gaan met geld, zelfstandig te reizen, vrienden te maken, zelfstandig te wonen en uw vrijetijd goed in te vullen. De cliëntondersteuner helpt u ook met het formuleren van de juiste hulpvraag.

Aanvragen van een voorziening

De cliëntondersteuner kan u eventueel ook helpen bij de voorbereiding van een (voor)onderzoek of bij een aanvraag voor een voorziening. Vaak heeft u te maken met verschillende organisaties, instanties en diverse veranderende wet- en regelgeving. De cliëntondersteuner helpt met de afstemming tussen uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en de instellingen die de voorzieningen bieden.

Via de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle kwetsbare burgers die dat nodig hebben, dus ook voor mensen met een beperking. Vrijwel alle gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt met de zorgkantoren en de MEE-organisaties. Gemeenten betalen de kosten van de professionele cliëntondersteuner. Maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente en komt dus op voor úw belangen. Dit geldt voor het regelen van zorg en ondersteuning bij uw gemeente vanuit de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Participatiewet. Het geldt ook voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) via de zorgkantoren.

Wilt u meer informatie over cliëntondersteuning? Kijk dan eens hier!

Vraag het onze klantadviseurs

Hulp nodig?

Heeft u vragen over onze zorg? Neem dan contact op met één van onze klantadviseurs. Zij staan u graag te woord!