Vanuit de projectgroep Duurzaam Rentmeesterschap (R&D) worden medewerkers gestimuleerd mee te denken in én mee te doen aan allerlei duurzame initiatieven in de zorg. Dit doen we niet alleen voor onszelf. De keuzes die we hier maken, hebben invloed op onze naasten (die in armoede en droogte leven) ver weg. Vanuit dit gedachtegoed is Cedrah sinds november 2022 een samenwerking aangegaan met Woord en Daad. Naast dat we inzetten op duurzaam rentmeesterschap in Nederland, hebben we ook een droom óver de grens: schoon drinkwater voor Shalla, Ethiopië. Daarmee richten we onze blik naar buiten, op onze verre naasten.

Tekort aan water in Ethiopië

Ook de inwoners van Shalla denken na over hun watergebruik, maar niet op de luxe manier zoals we dat in Nederland doen. Shalla is een kurkdroog gebied met een permanent gebrek aan schoon drinkwater. Inwoners moeten 6 tot 36 kilometer lopen om water te halen bij een waterpunt. Maar dit water is duur en putten staan vaak droog. Daarom scheppen mensen bij een zeldzame regenbui water gewoon uit plassen langs de weg. Hetzelfde bruine water waar dieren doorheen lopen. Dit water kost geen geld, maar de prijs die mensen betalen is nog hoger. Mensen betalen met hun gezondheid.

Zorg voor water

Het is onze droom dat schoon drinkwater hier toegankelijk wordt. We dragen daarom bij aan de ambitie van Woord en Daad om 39.000 inwoners, 8 scholen en 6 klinieken te voorzien van schoon, betaalbaar drinkwater. Bij Cedrah zetten we ons vanuit de projectgroep ‘Zorg voor water’ in voor deze mensen. Doe(t) u/jij ook mee? Met iedere € 110,- die we ophalen, krijgt omgerekend een heel gezin toegang tot schoon water. Alvast hartelijk bedankt!