Nieuwbouw d'Amandelhof

Al lange tijd is Cedrah bezig om tot nieuwbouw van d'Amandelhof in Capelle aan den IJssel te komen. In september 2018 werd het startsein gegeven. Een bijzonder moment waar lang en intensief naar is toegewerkt. Op deze pagina wordt regelmaat een update gegeven over de ontwikkelingen rond de nieuwbouw.

Update 21 november 2018
Informatiebijeenkomst omwonenden

In samenspraak met de gemeente Capelle aan den IJssel zijn alle omwonenden uit de nabije omgeving van de d’Amandelhof uitgenodigd om een informatiebijeenkomst bij te wonen.
Veel omwonenden gaven gehoor aan deze uitnodiging en op donderdagavond 11 oktober jl. verwelkomden wij hen met koffie of thee en cake.De avond werd ingeleid door projectleider de heer Kandel van de gemeente Capelle aan den IJssel, waarbij hij ook een korte terugblik gaf op het proces tot nu toe. Daarna vervolgde Christiaan van de Wege, manager Wonen en Vastgoed binnen zorgorganisatie Cedrah, de presentatie. Hij gaf een toelichting op hoe het nieuwbouwproject tot stand is gekomen en hoe dit project wordt gefinancierd.

Ook presenteerde hij hoe het nieuwe Amandelhof er uit komt te zien en ging hij in op de impact van het nieuwe woonzorgcentrum op de omgeving. Met behulp van onder andere een bezonningsstudie werd dit voor de aanwezigen inzichtelijk gemaakt. Een bezonningsstudie laat zien op welke plaatsen het nieuwe complex schaduw geeft in de nabije omgeving, op basis van verschillende momenten in het jaar. Na de presentatie volgde een pauze waar de omwonenden verschillende impressies van de nieuwbouw konden bekijken en vragen konden opschrijven voor het panelgesprek. Deze vragen werden na de pauze door verschillende panelleden beantwoord. Ook was er alle ruimte om vervolgvragen te stellen, wat de avond een interactief karakter gaf.

Omgevingsvergunning
Eind 2018 wordt de vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Capelle aan den IJssel.
De ingediende aanvraag wordt onder andere gepubliceerd in de lokale krant en op de website van de gemeente. Een dergelijke aanvraag wordt door de gemeente binnen 8 weken behandeld, met eventueel nog een uitloop van 6 weken. Na deze periode wordt een besluit genomen door de gemeente. Tegen dit besluit kan, in de 6 weken daaropvolgend, bezwaar gemaakt worden. Na afloop van de bezwaarperiode bij geen bezwaar, is de vergunning onherroepelijk. Aan de vergunningsaanvraag ligt veel werk ten grondslag. Samen met De Vries en Verburg Bouw is voortvarend gewerkt aan de onderbouwing van de aanvraag.

Ter illustratie een aantal onderzoeken uit de ruimtelijke onderbouwing: Flora en Fauna onderzoek, Effect rapportage op het milieu, impact op de waterhuishouding, een archeologisch onderzoek om te inventariseren of op de bouwlocatie vondsten uit de oudheid verwacht worden, een geluidsonderzoek en parkeeronderzoek. Daarnaast zijn de tekeningen van het plan verder uitgewerkt en zijn er berekeningen opgesteld om aan te tonen dat de gebouwen voldoen aan alle eisen, zoals ventilatie, daglicht en veiligheid.

Afsluitend geeft Christiaan van de Wege manager Wonen en Vastgoed aan: “Ik vind
het mooi om te zien, dat er met veel passie en inzet wordt gewerkt aan de vormgeving
van de nieuwe Amandelhof”.

Update september 2018
Eind september is het ontwerpplan gepresenteerd aan bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. In het nieuwe plan maakt d’Amandelhof onderdeel uit van het Amandelpark. Een plek waar wonen, zorg, ontmoeting en natuur vloeiend in elkaar overgaan. Het wordt een ensemble van drie gebouwen, zichtbaar familie van elkaar, met een subtiele fysieke verbondenheid en het doorlopende groene landschap maakt de connectie van d’Amandelhof met de omgeving. Het nieuwe woonzorgcentrum bestaat uit verschillende woonvormen met zorg, in drie verschillende bouwblokken. Naast het zorggebouw vormen ook sociale huur, dure huur en koopappartementen onderdeel van het plan. Over het derde gebouw met huur- en koopappartementen in de vrije sector is Cedrah nog in gesprek.

De Vries en Verburg Bouw uit Stolwijk gaat het nieuwe woonzorgcentrum realiseren. Op
10 september jl. tekenden Cedrah en de ontwikkelende aannemer de overeenkomst. De planning is dat in het voorjaar van 2019 gestart wordt met de werkzaamheden. De verwachting is dat het gehele proces van slopen en opnieuw bouwen ongeveer twee jaar zal gaan duren.