Start van het programma

Begeleid door de klanken uit de piano stroomden rond 19.00 uur de eerste mensen de kerkzaal binnen. Regiomanager Marianne de Vries opende de avond met een warm woord van welkom en las uit psalm 98. Na het gebed nam Jan van der Hammen, deskundige op het gebied van dementie, de aanwezigen mee in het thema dementie.

Pauze en muziek

In de pauze was er voor iedereen die dat wilde een bakje koffie of thee met een heerlijk gebakje. De meesten genoten zichtbaar van het onderlinge contact en hadden genoeg bij te praten. Na de pauze zong Marriët Pols Amazing Grace gevolgd door enkele coupletten van het lied Abba Vader. Zij werd op de piano begeleid door Marilin Nederlof, Noa van Os speelde viool. Het was muisstil in de zaal. Wat klonk het mooi!

Presentjes

Na de pauze vervolgde Jan zijn lezing en ging hij wat dieper in op wat er precies gebeurt in een beschadigd brein. Het boekje dat Jan van der Hammen samen met zijn collega Barbera Oppelaar over dit onderwerp schreef, kregen alle vrijwilligers mee naar huis, samen met een tasje vol leuke en lekkere dingen. Ook bloemist Marcel Gorissen en Bakkerij Stam dragen het vrijwilligerswerk een warm hart toe en schonken beiden iets voor in het tasje. We danken hen voor dit warme gebaar!

In dankbaarheid kijken we op deze avond terug…