Aan de slag met heien!

Wellicht is het u al opgevallen: de start van de bouw van gebouw Bloesemhove (gebouw B). Na jaren van voorbereiding is dat weer een prachtige, nieuwe mijlpaal! De maand september staat dan ook in het teken van het heien en aanverwante werkzaamheden. Wist u dat Bloesemhove straks op maar liefst 82 heipalen rust? Dat geeft een stevig fundament om op voort te bouwen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de bouwwerkzaamheden ook voor overlast zorgen voor bewoners, mantelzorgers en medewerkers. We hopen hierin op uw begrip en zien uit naar een voorspoedige voortgang van het bouwproces.

Voorbereiding

Hiernaast vinden verschillende voorbereidende werkzaamheden plaats die nodig zijn om te kunnen starten met de daadwerkelijke bouw. Denk hierbij aan graafwerkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken, het verplaatsen van het ketenpark, de inrichting van de bouwplaats én de aanvoer van de benodigde materialen.

Er blijft nog een klein stukje staan

Wat opvalt is dat een klein stukje van het oude gebouw is blijven staan, dit heeft te maken met de wet- en regelgeving. De grond om Zonnehove (gebouw C) te bouwen is verkocht aan De Vries en Verburg. De grond met opstallen en de sloop hiervan kan pas plaatsvinden als er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning.

Vergunningstraject Zonnehove

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over de voortgang van het vergunningstraject bij de gemeente Capelle aan den IJssel om Zonnehove (gebouw C) te mogen bouwen. Dit belooft ook een prachtig gebouw te worden met 50 luxe huur- en koopappartementen, verdeeld over 9 verdiepingen. En ook niet onbelangrijk: onder het gebouw zal een parkeerkelder met 44 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Als kers op de taart zal het gebouw door middel van een verbindingsgang verbonden worden met de gebouwen Waterhove en Bloesemhove.

Bezwaren

Ondanks dat het nieuwbouwplan getekend is binnen de uitgangspunten van het gebiedspaspoort zijn er vier bezwaren ingediend. Deze bezwaren worden door een speciale commissie van de gemeente Capelle aan den IJssel in behandeling genomen en de verwachting is dat de bezwarencommissie van de gemeente in de loop van november hierover uitspraken doet.

Het nieuwbouwproject in het kort

Het nieuwe woonzorgcentrum zal bestaan uit drie gebouwen: Waterhove, Bloesemhove en Zonnehove, die door middel van een verbindingsgang aan elkaar verbonden zijn. Verdeeld over deze gebouwen worden 44 zorgstudio’s, 35 sociale huurappartementen en 50 luxe huur- en koopappartementen gerealiseerd. De nieuwe Amandelhof wordt gefaseerd gebouwd om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar zorg en wooncomfort van toekomstige bewoners.