Mantelzorgers zijn niet meer weg te denken uit het woonzorgcentrum. Voor zorgmedewerkers en mantelzorgers is het welzijn van de bewoner leidend. Soms wordt de mantelzorger bij verhuizing naar het woonzorgcentrum minder actief. Dit kan gebeuren doordat de mantelzorger overbelast is geraakt tijdens de zorg thuis. Na een logische, tijdelijke onderbreking, is het wenselijk dat de mantelzorg weer wordt opgepakt.

Belang van mantelzorg

Wilma Boogaard is mantelzorger voor haar schoonmoeder die in Eben-Haëzer woont. Ze doet dit samen met andere familieleden waarbij taken onderling verdeeld zijn. Deze taken zijn onder andere een wandeling maken, verzorgen van de was, boodschappen doen en het verzorgen van de haren. ‘Ik wil graag ambassadeur zijn, omdat mijn schoonmoeder niet altijd meer direct kan reageren op zaken tijdens of rondom de zorg’. aldus Wilma.

Een actieve mantelzorger is voor de zorgmedewerker fijn, omdat deze nauwkeurig meedenkt in het zorgproces. Daarnaast is de mantelzorger voor de bewoner heel belangrijk. Deze kent de bewoner al veel langer en draagt zo bij aan het welbevinden van de bewoner. Wilma: ‘daarnaast nemen mantelzorgers de zorgmedewerkers letterlijk werk uit handen’.

Communicatie

Het contact met de mantelzorger verloopt via de EVV-er (eerst verantwoordelijk verzorgende). Meestal gebeurt dit via Caren (zorgnetwerk) of e-mail. Wilma: ‘De meeste zorgmedewerkers stralen uit dat ze de mantelzorger als samenwerkingspartner zien’. Ze ervaart een goede binding met Eben-Haëzer. ‘Er is over het algemeen een gezellige sfeer wat het prettig maakt om er te komen’.

Rol GVP-er

Christa Aalewijnse is werkzaam als Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP-er). Als GVP-er heeft ze regelmatig contact met mantelzorgers zoals Wilma. Christa: ‘ik vind het waardevol als de mantelzorger, wanneer de bewoner meer zorg, aandacht en begeleiding nodig heeft, niet afhaakt maar mee kan gaan in het proces. Hierdoor kan de bewoner tot het laatst toe de liefde en zorg van de mantelzorger ontvangen’.

Vaak zijn mantelzorgers zeer naaste familie van de bewoner. Wanneer de bewoner mentaal verder achteruit gaat, doet dit ook veel met de mantelzorger. Het contact, zoals het was met de naaste wordt steeds iets minder. Het is belangrijk om hier als GVP-er oog voor te hebben en te benoemen wat er nog wel mogelijk is.

Toekomst mantelzorg

De verwachting is dat de vraag naar mantelzorg in de toekomst zal toenemen. Dit door de toenemende vergrijzing en arbeidsmarkttekorten in de zorg. Christa benadrukt het belang van het vinden van de juiste balans in taken van de zorgmedewerker en mantelzorger en daarover steeds goede afspraken te maken. Net zo belangrijk is het dat men zich houdt aan de wederzijdse afspraken. Hierdoor blijft de driehoek mantelzorg/zorgmedewerkers/bewoner in balans.

‘Er zijn nog groeimogelijkheden in praktische taken die mantelzorgers kunnen doen. Hierbij kun je denken aan het verzorgen van nagels, hulp bij het douchen, boodschappen doen en samen eten met de cliënt. Mijn drijfveer is samen sta je sterk’, aldus Christa.