Kennismarkt

De kennismarkt werd georganiseerd door medewerkers én was gericht op de medewerkers. Het middagprogramma was verzorgd door de aandachtsvelders die op een interactieve wijze met een voordracht en diverse kraampjes hun aandachtsvelden onder de aandacht brachten. Jan van der Hammen opende het avondprogramma met een lezing over het thema ‘Passend zorgen’.

 

Passend zorgen

Jan van der Hammen benadrukte in zijn lezing het belang van de samenwerking met het netwerk van de bewoners of cliënten, maar ook met de bewoner zelf. Indien mogelijk kunnen bewoners een bijdrage leveren aan de dagelijkse gang van zaken, waardoor zij hun dag-invulling als zinvol blijven ervaren. Dit komt hun welzijn ten goede. Daarnaast is dit ook noodzakelijk om voorbereid te zijn op de toekomst. De vergrijzing neemt toe en er worden grote tekorten verwacht wat betreft zorgpersoneel. Dat vraagt om anders denken, anders werken én goed zorgen voor jezelf als zorgverlener. Jan wist op ludieke wijze alle aanwezigen hierover tot nadenken te stemmen.

Workshops

Na de lezing was er tijd voor twee workshoprondes. Er kon gekozen worden uit de workshops; ‘Handmassage’, ‘De kracht van het omdenken’, ‘Medicatie’, ‘Hoe ga je om met….. ‘en ‘Dat is even slikken’.

Dag van de zorg

Tijdens de kennismarkt was er ook aandacht voor de Dag van de Zorg. Alle medewerkers werden in het zonnetje gezet en door regiomanager Martin van der Elst bedankt voor hun liefdevolle inzet en zorg aan de bewoners. Voor iedereen was er een puntzak friet, overheerlijke salades (met dank aan de Lions en de Roerdomp) en aan het einde van de avond was er een ‘fris en fruitig bedankje’. Dit was een  handig herbruikbaar netje met vers fruit. Wat een speelse verwijzing was naar de vruchten van de Cedrahboom en de visie op rentmeesterschap en duurzaamheid.