Tijdens een receptie werd Joke toegezongen door collega’s en overweldigd door cadeaus.

Er was veel belangstelling van collega’s, ook van het Centraal Bureau en vrijwilligers.

Joke voelde zich verbonden met Eben-Haëzer zoals ze zelf aangaf. Dit is dan ook niet de reden waarom Joke vertrekt.

Ze wil zich meer gaan inzetten voor de kerk en het vrijwilligerswerk wat ze doet. We respecteren haar keuze, maar gaan haar expertise, meedenken en meeleven zeker missen.

Ze werd toegesproken door regiomanager Bauke de Jong. ‘Joke was een echt ‘mensenmens’ en in haar werk ook een perfectionist. Dit leidde tot zeer goede verhoudingen en een hoge kwaliteit van Joke’s werk,’ aldus Bauke.

Door één van haar teams, dat van de keuken, werd ze toegezongen met het lied ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. Dat dit haar en onze leidraad mag zijn.