Financiering van de zorg

De zorg die u ontvangt, wordt op verschillende manieren gefinancieerd. Hieronder geven wij uitleg over de verschillende wetten.

Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft recht op zorg, in een instelling of thuis. Onderdelen van deze zorg kunnen zijn: verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging of verpleging, geneeskundige zorg en vervoer naar de plaats van begeleiding of behandeling. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De volgende zorgproducten van Cedrah worden bekostigd vanuit de Wlz:

Als u in aanmerking wilt komen voor een van deze producten, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Meer informatie over het aanvragen van een indicatie vindt u hier.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die garandeert dat iedereen in Nederland woont of werkt, een basisverzekering afsluit. Vanuit deze basisverzekering bent u verzekerd voor verpleging en persoonlijke verzorging die u thuis ontvangt. De volgende zorgproducten vallen onder de Zvw:

Als u thuiszorg van Cedrah wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met één van onze klantadviseurs.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch psychisch probleem en wordt gefinancieerd vanuit de plaatselijke gemeente. De volgende zorgproducten van Cedrah zijn beschikbaar via de Wmo:

Als u Wmo-zorg vanuit Cedrah wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de gemeente waar u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Meer informatie over het aanvragen van Wmo-zorg vindt u hier.

Zorg zelf betalen
Naast het verkrijgen van zorg op basis van uw indicatie, heeft u ook de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen. Deze dient u dan zelf te betalen. Bekijk hier de prijzen voor particuliere zorg.