Financiering van de zorg

Er zijn verschillende manieren waarop u zorg kunt ontvangen. We zoeken graag naar de zorg die bij u past. Bij Cedrah kunt u de volgende zorgproducten afnemen: 

De verschillende zorgproducten worden gefinancierd door verschillende wetten. Hieronder geven we u uitleg over drie belangrijke wetten. 

Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft recht op zorg in een instelling of thuis. Onderdelen van deze zorg zijn onder andere verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging of verpleging en begeleiding. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Bij Cedrah kunt u via de Wlz de volgende zorgvormen afnemen:

Om in aanmerking te komen voor één van deze producten is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Meer informatie over het aanvragen van een indicatie vindt u hier.


Zorgverzekeringswet (Zvw)
Iedereen in Nederland is volgens de wet verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Vanuit deze basisverzekering bent u onder andere verzekerd voor thuiszorg: verpleging en persoonlijke verzorging in uw eigen woning. Ook kunt u vanuit de Zvw eerstelijnsverblijf afnemen. Bij een eerstelijnsverblijf logeert u maximaal drie maanden in een woonzorgcentrum van Cedrah. U ontvangt dan persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
De Wmo zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo wordt gefinancierd door de plaatselijke gemeente. De volgende zorgproducten van Cedrah zijn beschikbaar via de Wmo: 

Als u Wmo-zorg vanuit Cedrah wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de gemeente waar u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Zorg zelf betalen
Naast het verkrijgen van zorg op basis van uw indicatie, heeft u ook de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen. Deze dient u dan zelf te betalen. Bekijk hier de prijzen voor particuliere zorg.

Kosten en vergoedingen
Wanneer u zorg afneemt bij Cedrah kunt u voor de vraag komen te staan welke kosten u zelf moet betalen en welke kosten door de verzekering of door Cedrah worden betaald. Klik hier voor een overzicht per zorgproduct wie voor welke kosten verantwoordelijk is.