Hoe vraag ik een indicatie aan?

U kunt zelf een indicatie aanvragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Maar u kunt dit ook overlaten aan een professionele zorgverlener, zoals een thuiszorginstelling of een huisarts. U kunt de indicatie digitaal of per post aanvragen via www.ciz.nl. Hier kunt u het digitale aanvraagformulier invullen en opsturen. Ook kunt u het aanvraagformulier printen, invullen en met pen ondertekenen. U stuurt het ingevulde formulier daarna naar de CIZ-vestiging bij u in de buurt.

Onderzoek en indicatiebesluit

Vaak geeft uw aanvraag genoeg informatie voor het CIZ om een besluit te kunnen nemen. Het is echter ook mogelijk dat u gebeld wordt voor verdere informatie. Soms vraagt het CIZ informatie op, bijvoorbeeld bij uw huisarts of specialist. Hiervoor zullen zij altijd eerst uw toestemming vragen.

In het indicatiebesluit van het CIZ staat of u de zorg krijgt en zo ja, welke zorg, hoeveel en hoe lang. U ontvangt het besluit per brief binnen zes weken na de aanvraag.

Op uw indicatiebesluit staat aangegeven welke zorg u krijgt. Dit zijn de soorten zorg:

  • persoonlijke verzorging: hulp bij douchen, aankleden of naar het toilet gaan;
  • verpleging: verpleegkundige handelingen, zoals wondverzorging en injecties, of hulp bij zelf leren injecteren;
  • begeleiding: ondersteuning bij het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het indelen van de dag;
  • behandeling: gericht op herstel of verbeteren van uw aandoening, of voorkomen dat deze erger wordt;
  • zorgzwaartepakket: langdurig verblijf in een instelling, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis;
  • kortdurend verblijf: logeren in een instelling, maximaal drie etmalen per week.

Waar kan ik terecht met mijn indicatie?

Als u bij de indicatieaanvraag een voorkeur voor een van de locaties van Cedrah hebt aangegeven, zullen wij door het zorgkantoor op de hoogte worden gebracht van uw indicatie. De klantadviseur van de locatie van uw voorkeur zal dan contact met u opnemen om afspraken te maken. Heeft u geen voorkeur aangegeven, maar heeft u wel interesse in een van de zorgproducten van Cedrah? Dan kunt u zelf contact opnemen met een van onze locaties. Onze klantadviseur zal de mogelijkheden dan met u bespreken.