Green Deal Zorg 3.0

In de nieuwe Green Deal 3.0 ‘Samen Werken aan Duurzame Zorg’ zijn concrete doelen gesteld.  De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

  1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering
  2. Vergroten van kennis & bewustwording, duurzaamheid in de curricula van zorgonderwijs
  3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel 30% CO2-reductie in 2026 en klimaatneutraal in 2050 voor vastgoed en vervoer
  4. Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel 25% minder restafval in 2026 en maximaal circulaire zorg in 2050
  5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie (gebruik)

 

Met het tekenen van de Green Deal Zorg 3.0 onderschrijft Cedrah bovenstaande doelen. Mooie doelen om met elkaar aan te werken vanuit Duurzaam Rentmeesterschap!