Op locatie Oorden Staete zijn verschillende faciliteiten beschikbaar. Voor meer informatie over de mogelijkheden binnen Oorden Staete kunt u terecht op www.oordenstaete.nl.