In de kleinschalige woonvorm Hebron bevinden zich geen faciliteiten zoals in de woonzorgcentra van Cedrah.