Volledig Pakket Thuis

Een intramuraal zorgpakket thuis ontvangen!
Cedrah biedt u de mogelijkheid de voordelen van het wonen in uw eigen woning te combineren met de complete zorg van een woonzorgcentrum. We noemen deze dienst Volledig Pakket Thuis (VPT). De woonlasten (huur of hypotheek) blijven voor uw rekening, terwijl de zorg- en dienstverlening in de thuissituatie worden geleverd uit het budget dat beschikbaar is voor VPT. 

Voor wie?
Als u zorg en extra veiligheid nodig heeft, dan heeft u recht op zorg met verblijf. Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt u een indicatie ontvangen in de vorm van een zorgprofiel (voorheen ZZP). Vroeger kon u zorg met verblijf alleen bij een verzorgingshuis of verpleeghuis krijgen. Dat is nu veranderd. Er zijn meer mogelijkheden. U kunt de volledige zorg uit het zorgprofiel ook thuis krijgen, in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT). Samen met u zullen wij bekijken of het wenselijk en mogelijk is om de benodigde zorg bij u thuis te geven. Cedrah levert het VPT in de directe nabijheid van een van de woonzorgcentra. In veel gevallen kan de zorg alleen geboden worden in een aanleunwoning of serviceflat. 

Inhoud Volledig Pakket Thuis
U krijgt passende zorg en begeleiding binnen de uren die vermeld staan in uw Zorgzwaartepakket. U krijgt drie maaltijden per dag en voldoende drinken, zoals koffie, thee en frisdrank. Ook krijgt u fruit en tussendoortjes. Uw appartement wordt schoongemaakt door medewerkers van Cedrah. Eventuele huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vervalt daarmee.Tegen betaling kunt u uw was bij Cedrah laten wassen. Bij gezamenlijke activiteiten bent u van harte welkom. Als er kosten verbonden zijn aan de activiteiten, geldt voor u het intramurale tarief. Bij een zorgprofiel VV4 en hoger wordt ook de verpleeghuisarts geconsulteerd naast uw eigen huisarts. Indien nodig kunnen we een psycholoog consulteren.

Wet- en regelgeving
Cedrah heeft in het geval van VPT geen leverplicht en mag zelf beoordelen of de verblijfszorg thuis geleverd kan worden of niet. U heeft dus geen recht op het VPT. Daarentegen heeft u ook geen plicht om de zorg in een VPT af te nemen.U kunt geen aanspraak maken op de basis medische zorg, geneesmiddelen en hulpmiddelen, omdat er geen sprake is van verblijf en behandeling in een woonzorgcentrum van Cedrah. U houdt dus uw eigen huisarts en tandarts. Daarnaast worden de medicijnen via de apotheek en uw verzekering geregeld.Voor voorzieningen op het gebied van mobiliteit en woningaanpassing blijft de WMO van toepassing.Ook waskosten moet u in principe zelf bekostigen. Wel bieden wij de mogelijkheid uw was tegen een redelijke vergoeding door Cedrah te laten doen. Als u kiest voor VPT, krijgt u een lage intramurale eigen bijdrage opgelegd. Dit wordt via het CAK geregeld. Informatie over uw persoonlijke eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl. Omdat u met VPT zelfstandig blijft wonen, betaalt u zelf de woonlasten. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, behoudt u wel het recht op huurtoeslag. Deze kunt u berekenen met behulp van de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Einde zorg
Als u besluit niet langer VPT te willen ontvangen, dan kan dit worden stopgezet. In de praktijk zal dit vaak betekenen dat u meer zorg nodig heeft dan hetgeen Cedrah u (in de thuissituatie) kan bieden en dat u bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum of verpleeghuis gaat wonen. 

Wachtlijst
Het is vervelend als u moet wachten op de zorg die u nodig heeft. Soms kan het echt niet anders en moeten wij werken met een wachtlijst. Bekijk hier onze wachtlijst.

Waar bieden wij deze dienst?
Woonzorgcentrum d'Amandelhof te Capelle aan den IJssel

Woonzorgcentrum Beth-San

Woonzorgcentrum Eben-Haëzer

Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht

Modulair Pakket Thuis (MPT)
Een variatie op het VPT is het MPT. Het verschil hiertussen is dat cliënten bij een MPT zorg kunnen ontvangen van meerdere Wlz-aanbieders. Ook kan er bij een MPT gekozen worden om bepaalde zorgvormen in natura van de Wlz-aanbieder te ontvangen en de overige benodigde zorg zelf in te kopen via persoonsgebonden budget (PGB). Een ander verschil is dat maaltijden en huishoudelijke zorg niet onder de indicatie MPT vallen.