Verpleging

Omschrijving
Bij verpleging kunt u denken aan het toedienen van medicijnen, zuurstof, het aanbrengen van een infuus of katheter, wondverzorging, lichamelijke controles en het geven van advies, instructie en voorlichting over omgang met ziekte, preventie en hulpmiddelen en dergelijke. Verpleging kan ook betrekking hebben op zorg in de laatste levensfase. Als u een indicatie voor zorg met verblijf heeft, dan is de verpleging daar een onderdeel van.

Hoe komt u aan deze dienst?
Door middel van een indicatie voor wijkverpleging, die kan worden aangevraagd bij een wijkverpleegkundige. Verpleging kan ook particulier ingekocht worden. Informatie hierover kan worden opgevraagd bij de klantadviseur.

Kosten
Indien u verpleging ontvangt vanuit de Wlz, betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen en een deel van het eigen vermogen. De eigen bijdrage wordt door CAK berekend, zie www.hetcak.nl. Als u verpleging ontvangt vanuit de Zvw, betaalt u geen eigen bijdrage, omdat dit door uw zorgverzekeraar wordt betaald. Dit valt niet onder uw eigen risico. Wanneer verpleging particulier wordt ingekocht, gelden andere kosten. Klik hier voor meer informatie.

Waar bieden we deze dienst?
Wij bieden u deze dienst bij u thuis (in de omgeving van onze locaties) of in één van onze locaties zelf:
d’Amandelhof te Capelle aan den IJssel
Beth-San te Moerkapelle
Eben-Haëzer te Middelburg
Nebo te Zwijndrecht
Rehoboth te Goes
Uitzicht te Vlaardingen