Persoonlijke verzorging

Omschrijving
Persoonlijke verzorging houdt in dat wij u ondersteunen bij activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging of dit indien nodig van u overnemen. Als u een indicatie voor zorg met verblijf heeft, dan is de persoonlijke verzorging daar een onderdeel van.

Persoonlijke verzorging omvat:

  • Wassen
  • Kleden, bijv. aan- en uitkleden, kleding pakken, orthopedisch korset aan- of uitdoen.
  • Persoonlijke verzorging, bijv. verzorgen van haren, sieraden omdoen, scheren, mond- en gebitsverzorging, aanbrengen en uitdoen van prothesen, hoortoestel aan- of uitzetten en indoen, bril opzetten en poetsen, toezicht bij zelfzorgactiviteiten, aanreiken van spullen.
  • Toiletgang
  • Hulp en begeleiding bij eten en drinken, toedienen van sondevoeding
  • Hulp bij bewegen en of houding
  • Hulp bij reguliere huidverzorging
  • Hulp bij medicijngebruik
  • Schriftelijke coördinatie
  • Overleg met interne of externe disciplines

Hoe komt u aan deze dienst?
Door middel van een indicatie voor wijkverpleging, die kan worden aangevraagd bij een wijkverpleegkundige. Persoonlijke verzorging kan ook particulier ingekocht worden. Informatie hierover kan worden opgevraagd bij de klantadviseur.

Kosten
Indien u persoonlijke verzorging ontvangt vanuit de Wlz, betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen en een deel van het eigen vermogen. De eigen bijdrage wordt door CAK berekend, zie www.hetcak.nl. Als u persoonlijke verzorging ontvangt vanuit de Zvw, betaalt u geen eigen bijdrage, omdat dit door uw zorgverzekeraar wordt betaald. Dit valt niet onder uw eigen risico.
Wanneer persoonlijke verzorging particulier wordt ingekocht, gelden er andere kosten. Klik hier voor meer informatie. Eventuele kosten voor bezoek aan de kapper, niet-medisch noodzakelijke voetverzorging door de pedicure en verzorgingsproducten zoals zeep, shampoo en tandpasta komen voor eigen rekening.

Waar bieden we deze dienst?
Wij bieden u deze dienst bij u thuis (in de omgeving van onze locaties) of in één van onze locaties:
d’Amandelhof te Capelle aan den IJssel
Beth-San te Moerkapelle
Eben-Haëzer te Middelburg
Nebo te Zwijndrecht
Rehoboth te Goes
Uitzicht te Vlaardingen

In de Marnixflat in Goes, serviceflat Oorden Staete en serviceflat Rehoboth in Rotterdam kunt u thuiszorg aanvragen bij een andere organisatie.

Mondzorg
Binnen het woonzorgcentrum dat ook de functie Behandeling biedt, ontvangen bewoners (met een indicatie WLZ inclusief Behandeling) mondzorg op hun eigen appartement. Dit wordt vergoed vanuit de indicatie WLZ. De EVV’er zal hier meer informatie over geven.

Voetverzorging
Alle noodzakelijke voetverzorging, met uitzondering van geneeskundige voetzorg, is te beschouwen als persoonlijke verzorging. Als geneeskundige zorg nodig is, zoals bij diabetesvoeten het geval kan zijn, dan is dit zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (huisartsenzorg, ketenzorg). In uw zorgpolis staat welke zorg wordt vergoed en hoe de procedure voor vergoeding is geregeld. Wanneer u een indicatie met functie Behandeling heeft, wordt de behandeling door de pedicure betaald vanuit de indicatie WLZ (wanneer de locatie ook de functie Behandeling biedt). De EVV’er kan u hierover informeren.